φασούλι το φασούλι

Τα φασόλια που υπάρχουν στην τάξη μας ήταν σήμερα πηγή έμπνευσης για το μάθημα της μουσικής.

site-1 Τα παιδιά αυτοχεδίασαν και ζωντάνεψαν με ρυθμό και κίνηση την παροιμία “φα-σού-λι-το-φα-σού-λι-γε-μί-ζει-το-σακ-κού-λι”

site-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s