Οι κουνουποπαγίδες

site-2

Τα παιδιά εντόπισαν ένα κουνούπι στην τάξη και σκέφτηκαν ότι θα βλάψει τα φυτά τους. Αποφάσισαν λοιπόν να το πιάσουν….

site-1

…φτιάχνοντας και κρεμώντας γύρω ειδικές κουνουποπαγίδες από χαρτί και μέλι!!

site-3

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s