Η εφημερίδα του νηπιαγωγείου της Dorothy Snot, 2016

screen-shot-2016-12-16-at-6-00-39-pm

(Πατήστε στην πρώτη σελίδα για να διαβάσετε ολόκληρη την εφημερίδα και να δείτε τι έκαναν τα παιδιά του νηπιαγωγείου μας το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s