Οι κουνουποπαγίδες

site-2

Τα παιδιά εντόπισαν ένα κουνούπι στην τάξη και σκέφτηκαν ότι θα βλάψει τα φυτά τους. Αποφάσισαν λοιπόν να το πιάσουν…. Continue reading