φασούλι το φασούλι

Τα φασόλια που υπάρχουν στην τάξη μας ήταν σήμερα πηγή έμπνευσης για το μάθημα της μουσικής.

site-1 Τα παιδιά αυτοχεδίασαν και ζωντάνεψαν με ρυθμό και κίνηση την παροιμία “φα-σού-λι-το-φα-σού-λι-γε-μί-ζει-το-σακ-κού-λι”

site-2